Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Kultūros ministerija

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Sparčiai auga dirbtinio intelekto (DI) taikymas atliekant įvairias žurnalistines funkcijas. Šiemet net 5 iš 45 Pulicerio premijos finalistų deklaravo, kad naudojasi DI įrankiais savo darbe. Vis labiau populiarėja mašininis tekstų vertimas, o Europos Taryba 2023 m. lapkritį patvirtino Gaires dėl atsakingo dirbtinio intelekto (DI) sistemų diegimo žurnalistikoje. Vienas iš svarbių aspektų, apie kurį kalbama gairėse, yra skaidrumo ir atskaitomybės, taikant DI žurnalistikoje, svarbą. Tai apima DI sistemos naudojimo atskleidimą tiek subjektams (kuriuos veikia DI taikymas), tiek auditorijai. Apie tai kalbama ir ES DI reglamente, kuriame skaidrumo nuostata įpareigoja žymėti DI generuotą turinį. 

Nors konkrečių taisyklių ir aiškumo vis dar trūksta, ES lygmeniu vykdomos iniciatyvos rodo aiškią kryptį skaidrumo didinimo link. O kokia padėtis šiuo klausimu Lietuvos žurnalistikoje? 

DI gali būti naudojamas atlikti platų spektrą užduočių: idėjų generavimas, tyrimai, vertimai, automatinis faktinių tekstų rašymas (sporto, finansų, verslo apžvalgos), kūrybinių tekstų rašymas ir kt. Tačiau pritaikymo mastas Lietuvoje nėra žinomas. Nėra aiškios DI turinio žymėjimo ar tikrinimo praktikos. 

Taip pat, pasigirsta nuomonių, esą prisipažinimas, kad naudojiesi DI įrankiu padaro kūrėją mažiau patrauklų ar patikimą, jis gali būti vertinamas kaip tingus ar netgi nekompetentingas. Taigi, šią temą vis dar supa tam tikros baimės ir stigmos. Tuo metu pasaulyje vyksta akivaizdus DI ir žurnalistikos bendradarbiavimas: „OpenAI“ sudarė sutartį su „Associated Press“ (AP), kad galėtų mokytis iš jų archyvų, o AP gauna prieigą prie „OpenAI“ technologijos, kurią naudoja eksperimentams siekiant suprasti, kaip ji galėtų padėti pagerinti jų žurnalistinį darbą. 

Kyla dar vienas klausimas, o koks lietuviškos žurnalistikos santykis su DI? 

Lietuvoje nėra atlikta tyrimų, kurie parodytų kaip žurnalistai naudoja DI įvairiuose savo darbo etapuose. Taip pat nėra aišku, ar yra paisoma skaidrumo elemento nurodyti, jog DI įrankis buvo naudojamas kūrybiniame procese.  

Tikslas

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą:

  • atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę,
  • suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius,
  • skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Projekto eiga

2024/04/26

Dirbtinio intelekto taikymo žurnalistikoje tendencijų analizė

2024/05/03

Tyrimo anketos ir subjekto žemėlapio sudarymas

2024/05/17

Anketinis tyrimas

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Agnė Mikštienė
Agnė Mikštienė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė