Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

2022 vasarį, po Rusijos invazijos į Ukrainą, kardinaliai pasikeitė Europos gynybos sektorius. Stipriai išaugo dėmesys gynybai, pajėgumų vystymasis ir finansavimas. Daug metų vykstantys gynybos renginiai dabar sumuša visų laikų dalyvių ir lankytojų rekordus. Paaugo NATO šalių narių skaičius.

Dabar rekordiškai daug NATO šalių pasiekia 2006 padarytą susitarimą gynybą finansuoti >2% nuo BVP. 2022 metais viso pasaulio išlaidos gynybai pasiekė visų laikų rekordą. Atsirado nauji EDF ir NATO fondai, finansuojantys inovatyvias gynybos sektoriaus įmones. Suaktyvėjimas jaučiamas ir Lietuvos kaimynystėje – Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje įvyko ar planuojami rekordinio dydžio gynybos kontraktai.

Suaktyvėjimas jaučiamas ir Lietuvoje. Stipriai išaugo gynybos biudžetas bei įrangos modernizavimo apimtys. Atsirado daugiau finansavimo (milinvest fondai). 2023 metais palengvintas prototipų testavimas KAS (2023 04 01 įsigaliojęs KAM ministro įsakymas). Priimti sprendimai dėl  Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros gairių 2022–2027 metais.

Gynybos sektorius labai platus ir aprėpia daug skirtingų dalyvių (mokslas, verslas, valstybinės organizacijos, kariuomenė ir t.t.) bei labai daug skirtingų objektų ir technologijų. Lietuva yra per maža kad visą gynybos sektorių aprėptų pati. Todėl yra aiškus poreikis išsirinkti prioritetus ir tikslus, kad visi gynybos sektoriaus dalyviai galėtų lengviau judėti ta pačia kryptimi.

Tikslas

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Projekto eiga

2023/10/31

Lietuvos gynybos pramonės apžvalga

2023/12/22

Trumpas raportas apie technologijų taikymą Lietuvos kariuomenėje

2024/02/21

Lietuvos gynybos pramonės žemėlapis

2024/03/01

Lietuvos mokslo potencialo (gynybos srityje) duomenų bazė

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Dominykas Kugelevičius
Dominykas Kugelevičius
2023/24
Lukas Charitonovas
Lukas Charitonovas

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė