Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Stipresnių nevyriausybinių organizacijų link: NVO Fondo biudžeto didinimas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Aktyvi pilietinė visuomenė yra stiprios valstybės pamatas. Kuo stipresnės nevyriausybinės organizacijos (NVO), tuo geriau gali būti išgirstas bei atlieptas Lietuvos gyventojų požiūris. Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indekso duomenimis, NVO sektoriaus situacija Lietuvoje pamažu gerėja, tačiau instituciniai organizacijų gebėjimai išlieka silpni. Dauguma Lietuvos NVO neturi reikalingų finansinių resursų, kurie galėtų būti skiriami institucinių gebėjimų stiprinimui taip užtikrinant sklandžią organizacijų veiklą ne tik esamuoju metu, bet ir jų stiprėjimą, augimą ir plėtrą vidutiniu bei ilguoju laikotarpiu.

Siekiant įgalinti nevyriausybines organizacijas tvariau planuoti savo veiklą, 2020 metais buvo įsteigtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas Nevyriausybinių organizacijų fondas (NVO Fondas), kurio tikslas – stiprinti NVO institucinius gebėjimus, investuoti į sektorių užtikrinant patikimų valstybės partnerių tvarų vystymąsi. Viena iš pagrindinių Fondo finansavimo krypčių – konkurso būdu nevyriausybinėms organizacijoms skiriamos lėšos jų plėtros politikos formavimui ir įgyvendinimui. Svarbu pabrėžti, jog, priešingai nei daugelis kitų nevyriausybinėms organizacijoms lėšas skirstančių viešojo sektoriaus programų ar fondų, NVO Fondo skiriamas finansavimas yra orientuotas būtent į organizacijų kompetencijų ir gebėjimų stiprinimą, o ne einamosios veiklos kaštų padengimą.

Pastarųjų metų Fondo konkursų paraiškų statistika atskleidžia, jog dabartinis Fondo biudžetas yra nepakankamas patenkinti esamą ir būsimą finansavimo poreikį. 2023 metais iš 278 gautų paraiškų NVO instituciniams gebėjimams stiprinti finansuotos tik 79 (t. y. vos daugiau nei ketvirtadalis – 28 proc. nuo visų gautų paraiškų). Net 50 NVO paraiškų, atitikusių visus reikalavimus ir ekspertų įvertintų kaip geriausios kokybės, turėjo „likti už brūkšnio“ rezervinių projektų sąrašuose ir negalėjo būti finansuotos. Dabartinis NVO Fondo biudžetas, kuris 2023 metais siekė 2,9 mln. Eur., nėra proporcingas poreikiui atsižvelgiant į valstybės keliamus tikslus NVO sektoriaus stiprinimo srityje. 

Norint pasiekti reikšmingų ir ilgalaikių pokyčių stiprinant Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus institucinius gebėjimus, reikia siekti, jog NVO Fondo teikiama tikslinė pagalba taptų prieinama kuo didesniam skaičiui organizacijų. Tam būtina didinti NVO Fondo biudžetą ieškant inovatyvių finansavimo sprendimų.

Sprendžiama problema: nepakankamas Fondo biudžetas finansuoti NVO pateiktoms institucinio stiprinimo paraiškoms bei kitoms veikloms, tokioms kaip tyrimai ar mokymai, skirtoms NVO gebėjimų stiprinimui. 

Tikslas

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Projekto eiga

2024/05/23

Esamos situacijos analizė

2024/06/28

Užsienio šalių gerųjų praktikų analizė

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Giedrė Pociūtė
Giedrė Pociūtė
2023/24
Ieva Mikutavičiūtė
Ieva Mikutavičiūtė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė