Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

ES kontekstas  

Europos sąjungos dirbtinio intelekto reglamentu (ES DI reglamentu) siekiama reglamentuoti ir valdyti sparčiai besivystančias dirbtinio intelekto (DI) technologijas bendrijoje ir už jos ribų.  Šiame reglamente pripažįstama, kad DI suteikia daug galimybių įvairiuose sektoriuose, tačiau taip pat parodo, jog būtina atsižvelgti į nereguliuojamo DI keliamą pavojų pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms (Publyon, 2024).  

Reglamente, kuris įsigalios 2024 m. gegužę, harmonizuojamas DI reguliavimas visose 27 ES valstybėse narėse. Jis bus taikomas visoms DI sistemoms, darančioms poveikį ES šalių narių piliečiams, nepriklausomai nuo jų kūrimo ar diegimo vietos. Vienu iš to pavyzdžių būtų „OpenAI sukurtas ChatGPT modelis. Atitikties prievolės nustatomos atsižvelgiant į DI sistemos keliamos rizikos lygį, daugiausia dėmesio skiriant saugumui ir žmogaus teisėms (EY, 2024).  

Pagrindiniai reglamento elementai sudaro pakopinę atitikties užtikrinimo sistemą, skirtą draudžiamoms, didelės rizikos ir sisteminę riziką keliančioms DI sistemoms, kurios vykdymas turi būti pradedamas nuo 2024 m. pabaigos / 2025 m. pradžios, o iki 2027 m. vidurio  priežiūra turės būti taikoma beveik visoms dirbtinio intelekto sistemoms.  Už reikalavimų nesilaikymą numatytos didelės finansinės nuobaudos (EY, 2024).  

Reglamentu siekiama keturių pagrindinių tikslų (EY, 2024): 

  • Užtikrinti, kad ES rinkai teikiamos dirbtinio intelekto sistemos būtų saugios ir atitiktų pagrindines žmogaus teises.  
  • Suteikti teisinį aiškumą, kad būtų skatinamos investicijos ir inovacijos dirbtinio intelekto srityje.  
  • Stiprinti ES teisės aktų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis ir saugos reikalavimais, taikomais dirbtinio intelekto sistemoms, valdymą ir vykdymo užtikrinimą.  
  • Palengvinti teisėtos, saugios ir patikimos dirbtinio intelekto taikomųjų programų bendrosios rinkos plėtrą, taip užkertant kelią rinkos susiskaidymui. 

Lietuvos iššūkiai  

Kadangi dalį atsakomybių turi prisiimti ES šalys narės, o Lietuvos proveržis DI srityje matomas kaip itin reikalingas, šalyje iškyla dvilypė problema. 

Pirma, pagal ES DI reglamentą, šalys narės turi garantuoti DI tiekėjų atitikties su reglamentu priežiūrą, įsteigdamos ar paskirdamos bent vieną rinkos priežiūros ir bent vieną notifikuojančią instituciją. Šiuo metu atitinkamos šių institucijų atsakomybės dar nėra priskirtos ir tarpinstitucinis ryšys nėra užtikrintas. Funkcijų priskyrimas bei tarpinstitucinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas turi būti efektyvus valstybiniu lygiu ir intuityvus verslams, siekiant, kad jie atitikties vertinimą ir verslo veiklą atliktų Lietuvoje. 

Antra, viešoje erdvėje galima dažnai išgirsti, kad Lietuva siekia proveržio DI lauke, tačiau ekspertai dažnai mini, jog mes neturime pajėgumų investuoti į visas DI sritis ir turėtumėme orientuotis į prioritetinius sprendimus. Valstybinis skatinimo modelis šiuo metu yra kitoks: DI proveržio skatinimas yra fragmentuotas, nėra oficialiai patvirtinto nacionalinio prioritetų modelio, bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir skirtingų valstybinių institucijų nėra vertikaliai gilus. 

Tikslas

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Projekto eiga

2024/03/14

Pirminė konteksto apžvalga ir projekto planas

2024/03/29

Esamos situacijos analizė (bazinė reguliacinė sąranga)

2024/04/05

Gerųjų užsienio praktikų tyrimas (bazinė reguliacinė sąranga)

2024/04/12

Rekomendacijos dėl bazinės institucinės reguliacinės sąrangos

2024/05/10

Esamos situacijos analizė (visas reguliacinis + proveržio skatinimo modelis)

2024/05/31

Gerųjų užsienio praktikų tyrimas (visas reguliacinis + proveržio skatinimo modelis)

2024/06/24

Vientisas DI reguliacijos ir skatinimo modelis (sprendimas)

2024/07/31

Sprendimo sutikrinimas su suinteresuotomis šalimis

2024/08/30

Projekto ir Lietuvos DI krypčių viešinimas

2024/09/02

Projekto tęstinumo užtikrinimas

Dalyviai

2023/24
Benediktas Girdvainis
Benediktas Girdvainis

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė