Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Susisiekimo ministerija

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Kokie veiksmai atliekami, kad Lietuvos susisiekimo sektorius būtų saugus, tvarus, patogus ir efektyvus? Kokią vertę inovacijų diegime mato šio sektoriaus dalyviai? Lietuvos strateginiai dokumentai nurodo, kad inovacijos yra reikalingos pasiekti šiuos tikslus, tačiau naujų ar iš esmės patobulintų technologijų ir procesų diegimas yra vangus. Tai dažnai įžiebia diskusijas, ar „inovacijos“ nėra tiesiog skambi sąvoka, kurią norisi kartoti be konkrečių veiksmų. Remiantis mūsų atliktos apklausos rezultatais, kurią pateikėme beveik 300 susisiekimo sektoriaus dalyvių, daugiau nei du trečdaliai atsakiusiųjų teigia, kad inovatyvūs sprendimai yra būtini jų veiklai. Visgi pažanga šioje srityje yra lėta, nes dalis susisiekimo inovacijų ekosistemos (toliau „ekosistemos“) dalyvių inovacijų diegimo nelaiko prioritetu – daugiau dėmesio skiria esamų operacijų palaikymui. Inovacijos, suprantamos kaip esminis technologijos ir procesų tobulinimas ar naujų įdiegimas, mažina išlaidas ir pagerina paslaugų kokybę, skatina augimą. Tampa aišku, kad susitelkimas į esamos situacijos palaikymą archajiškais metodais įmonėms ir institucijoms lemia prarastą potencialą pasiekti dar geresnius rezultatus. Siekiame išnagrinėti susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemoje vykdomus projektus, potencialą aktyviam šio sektoriaus augimui. Identifikavę ribojančius veiksnius ir nustatę jų svarbą ekosistemoje, galėsime pasirinkti didžiausią įtaką darančias problemas bei rasti inovatyvų sprendimą, kuris užvestų Lietuvos susisiekimo sektorių ant greitkelio, vedančio link saugumą, tvarumą, patogumą ir efektyvumą prioretizuojančios ateities. 

Tikslas

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Projekto eiga

2023/09/29

Pirminė projekto konteksto apžvalga

2023/11/07

Pirmasis sprendimas (konfidencialus iki 2024 m. vid.)

2023/11/08

Ekosistemos dalyvių apklausa

2023/11/24

Antrasis sprendimas (interaktyvus žemėlapis-įrankis)

2023/11/24

Interaktyvaus žemėlapio pristatymas Transporto inovacijų forume

2023/11/29

Ekosistemos tyrimas-žemėlapis

2024/01/18

Komandiruotė Paryžiuje (susitikimai „Station F“ ir LR ambasadoje)

2024/02/01

Susisiekimo inovacijų potencialo leidinys

2024/02/07

Rekomendacijos LR Susisiekimo ministerijai

2024/02/23

Interaktyvaus žemėlapio funkcionalumo papildymas ir tarptautiškumo užtikrinimas

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Viktorija Orlovaitė
Viktorija Orlovaitė
2023/24
Benediktas Girdvainis
Benediktas Girdvainis

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė