Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) atlieka svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos plėtrą. Jomis iš užsienio pritraukiamas kapitalas, technologijos ir žinios. Norint pritraukti TUI, Lietuvos vertės pasiūlymas turi būti konkurencingas, išskiriantis šalį iš kitų valstybių.   

Naujausios puslaidininkių pramonės tendencijos, kai tiekimo grandinės perkeliamos į vertybiškai artimas valstybes, Europai atvėrė naujas investicijų pritraukimo ir plėtros galimybes. 

Lietuvos fotonikos sektorius jau pelnė pasaulinį pripažinimą. Šios pramonės mokslinis potencialas gali būti išplėtotas ir platesnėje optoelektronikos sferoje. Tokią plėtrą dar labiau paskatintų pritrauktos TUI, užpildydamos trūkstamas vertės grandinės dalis ir suteikdamos trūkstamų žinių.   

Projekto metu „Kurk Lietuvai“ programos dalyviai gilinasi į įvairius elektronikos sektorius, kurie galėtų atkreipti tarptautinių įmonių dėmesį. Po pirminės elektronikos pramonės apžvalgos, tolimesnei analizei pasirinktos perspektyviausiomis laikomos puslaidininkių ir optoelektronikos sritys. 

Tikslas

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Projekto eiga

2023/10/30

Pirminė elektronikos sektoriaus analizė

2023/12/08

Puslaidininkių ir optoelektronikos technologijų tendencijų analizė

2023/12/15

TUI tendencijų pasirinktuose sektoriuose identifikavimas

2024/02/05

Lietuvos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

2024/03/01

Rekomendacijos Lietuvos vertės pasiūlymui

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Barbora Sharrock
Barbora Sharrock
2023/24
Rokas Klioštoraitis
Rokas Klioštoraitis

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė