Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) atlieka svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos plėtrą. Jomis iš užsienio pritraukiamas kapitalas, technologijos ir žinios. Norint pritraukti TUI, Lietuvos vertės pasiūlymas turi būti konkurencingas, išskiriantis šalį iš kitų valstybių.   

Naujausios puslaidininkių pramonės tendencijos, kai tiekimo grandinės perkeliamos į vertybiškai artimas valstybes, Europai atvėrė naujas investicijų pritraukimo ir plėtros galimybes. 

Lietuvos fotonikos sektorius jau pelnė pasaulinį pripažinimą. Šios pramonės mokslinis potencialas gali būti išplėtotas ir platesnėje optoelektronikos sferoje. Tokią plėtrą dar labiau paskatintų pritrauktos TUI, užpildydamos trūkstamas vertės grandinės dalis ir suteikdamos trūkstamų žinių.   

Projekto metu „Kurk Lietuvai“ programos dalyviai gilinasi į įvairius elektronikos sektorius, kurie galėtų atkreipti tarptautinių įmonių dėmesį. Po pirminės elektronikos pramonės apžvalgos, tolimesnei analizei pasirinktos perspektyviausiomis laikomos puslaidininkių ir optoelektronikos sritys. 

Tikslas

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Projekto eiga

2023/10/30

Pirminė elektronikos sektoriaus analizė

2023/12/08

Puslaidininkių ir optoelektronikos technologijų tendencijų analizė

2023/12/15

TUI tendencijų pasirinktuose sektoriuose identifikavimas

2024/02/05

Lietuvos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

2024/03/01

Rekomendacijos Lietuvos vertės pasiūlymui

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Barbora Sharrock
Barbora Sharrock
2023/24
Rokas Klioštoraitis
Rokas Klioštoraitis

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė