Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

„Investuok Lietuvoje“

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia (EIMIN), kad Lietuva yra pramoninė valstybė, kurios gamybos sektorius sukuria apie 20 proc. BVP. Nepaisant šio indėlio, mūsų pramonė yra nepakankamai efektyvi, kylantys iššūkiai lemia jos mažą našumą vienam darbuotojui. 2021 metų „Eurostat“ duomenimis, Lietuva užėmė 19 vietą iš 27 Europos Sąjungos valstybių pagal darbo našumą per 1 dirbtą valandą atsilikdama, pavyzdžiui, nuo Slovakijos ir Estijos. Taipogi, Lietuva smarkiai atsilieka nuo globalaus vidurkio pagal robotų skaičių, tenkančių 10 000 gamybos darbuotojų. Šiam darbuotojų skaičiui Lietuvoje tenka apie 20 robotų, o pasaulinis vidurkis siekia 151. Be to, gamybos sektorius taip pat susiduria su darbo jėgos trūkumu ir didėjančia jos kaina. Pirminiai projekto pradžioje atliktos įmonių apklausos rezultatai rodo, jog šios problemos yra vienos esminių siekiant išlaikyti ir stiprinti stagnuojančią Lietuvos pramonę. 

Aukštesnė pramonės automatizacija ir robotizacija gali išspręsti didelę dalį šių problemų ir taip padidinti Lietuvos pramonės konkurencingumą. Automatizacija suteikia galimybes padidinti individualų darbuotojo produktyvumą, sumažina monotoniškų ir pavojingų darbo vietų skaičių taip sukurdama sąlygas gamybos darbuotojams pereiti į geriau apmokamas ir ergonomiškesnes darbo vietas. Be to, našesnė pramonė būtų gerokai konkurencingesnė Europos ir pasaulio kontekste, tai atvertų daugiau galimybių verslui ir pagerintų Lietuvos ekonominę padėtį. 

Tikslas

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Projekto eiga

2024/04/15

Esamos situacijos analizė. Analizuojama, kokia yra dabartinė situacija gamybos sektoriuje, hipotezių kėlimas ir tikrinimas.

Dalyviai

2023/24
Lukas Charitonovas
Lukas Charitonovas
2023/24
Rokas Klioštoraitis
Rokas Klioštoraitis

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė