Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Europos Sąjungos šalys yra pasiryžusios iki 2050 m. užtikrinti, kad žemyno poveikis klimatui būtų neutralus. Tai yra strateginis Europos žaliojo kurso (angl. European Green Deal) tikslas. Dėl šios priežasties auga tvarių sprendimų, tokių kaip biologiniai produktai, biologinės medžiagos ir modernios bioenergijos poreikis. Perėjimas prie netaršios visuomenės ir ekonomikos yra neatidėliotinas uždavinys bei proga kurti naujas darbo vietas, ekonomines galimybes.

Europos bioekonomikos strategija (2018 m.) atliepia žaliojo kurso tikslus, pabrėždama tvarų atsinaujinančių biologinių išteklių naudojimą. Biotechnologijos įvardinamos kaip viena kertinių varomųjų bioekonomikos jėgų, kurių pagalba kuriami inovatyvūs sprendimai panaudojant organizmus, ląsteles, jų dalis ir molekulinius analogus biologinių produktų gamybai ir paslaugų teikimui.

Lietuvos biotechnologijų sektorius 2020 metais sudarė 2.5% šalies BVP. Lietuva turi ambicingą tikslą – iki 2030 metų padidinti gyvybės mokslų sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalį nuo BVP iki 5%. Biotechnologijų subsektorius gali ženkliai prisidėti prie šio tikslo atliepiant augantį tvarių, aplinkai ir visuomenei draugiškų sprendimų poreikį. Šiai dienai pagrindiniai Lietuvos biotechnologijų pajėgumai nukreipti į mediciną ir žmonių sveikatą, paraleliai vystomos industrinės žemės ūkio bei maisto biotechnologijas. Vis dėlto, atsižvelgiant į ryškėjančias tvaraus ekonominio vystymo tendencijas ir Lietuvai turint ambicingų tikslų biotechnologijų srityje, svarbu įvertinti šalies galimybes atliepti tvarių, biologinių produktų bei sprendimų poreikį ir konkuruoti pasaulinėje bioekonomikoje.

Tikslas

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Projekto eiga

2023/11/13

Terminų žodynas ir strateginių dokumentų apžvalga

2023/11/20

Biologinių produktų, paslaugų, sprendimų poreikio (dabartinio/ateities) Europiniu ir pasauliu mastu išgryninimas

2023/12/08

Užsienio gerųjų praktikų apžvalga

2024/01/15

Lietuvos turimų resursų ir konkurencingumo analizė

2024/02/05

Lietuvos vertės pasiūlymas

2024/02/19

Rekomendacijos

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Rasa Mončiunskaitė
Rasa Mončiunskaitė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė