Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras

Kibernetinis saugumas: kaip valstybė galėtų padėti užtikrinti trečiųjų šalių (kontraktorių) valdymą?

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) skelbti duomenys rodo, kad 2021 m. kibernetinių incidentų skaičius Lietuvoje išliko panašus kaip ir 2020 m., tačiau pastebėtas didesnių ir sudėtingesnių incidentų augimas, kurie daro didesnį neigiamą poveikį. Ši tendencija kelia rimtą susirūpinimą, nes tokių incidentų padariniai gali turėti ilgalaikį poveikį tiek valstybės, tiek privataus sektoriaus subjektams. 

Pagal pateiktus duomenis, su trečiosiomis šalimis susiję kibernetiniai incidentai yra didelė problema pasaulio mastu, ir jie gali turėti reikšmingą finansinį poveikį įmonėms. 2021 m., 39% pagrindinių organizacijų visame pasaulyje pranešė, kad per pastaruosius du metus patyrė trečiųjų šalių kibernetinio incidento įtaką¹. 

Trečiųjų šalių valdymas yra viena iš sudėtingiausių sričių kibernetinio saugumo kontekste. NKSC yra pagrindinė institucija, atsakinga už kibernetinį saugumą Lietuvoje, tačiau jos veikla yra orientuota į valstybės ir savivaldybių institucijų saugumą. Kita vertus, trečiųjų šalių, tokių kaip kontraktoriai ir tiekėjai, saugumo užtikrinimas yra ribotas dėl trūkstamų reguliavimo priemonių ir standartų, kuriuos būtų galima taikyti šiame sektoriuje. 

Šiuo metu Lietuvoje nėra aiškių reguliavimo struktūrų ir procedūrų, kurios leistų efektyviai valdyti trečiųjų šalių kibernetinį saugumą. Tai reiškia, kad net ir esant aukštam kibernetinio saugumo lygiui valstybės institucijose, privatus sektorius ir jo partneriai – trečiosios šalys – gali būti pažeidžiami dėl saugumo spragų ir grėsmių, kurių neįmanoma tinkamai įvertinti ir valdyti be aiškių reguliavimo ir bendradarbiavimo mechanizmų. 

Tikslas

Valstybės ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas yra būtinas, siekiant užtikrinti efektyvų trečiųjų šalių valdymą kibernetinio saugumo srityje. Tačiau, siekiant šio bendradarbiavimo sėkmės, būtina sukurti aiškius veikimo principus ir reguliavimo priemones, kurios užtikrintų, kad trečiosios šalys laikytųsi reikiamų saugumo standartų ir procedūrų. Įgyvendinus tokias priemones, būtų galima ne tik sumažinti kibernetinį nesaugumą ir su juo susijusias grėsmes, bet ir prisidėti prie visuotinės kibernetinio saugumo brandos augimo Lietuvoje.

Projekto eiga

2023/10/31

Teisinio reguliavimo ir teorijos analizė

2023/11/15

Interviu su suinteresuotomis šalimis

2023/11/30

Esamos situacijos analizė Lietuvoje

2023/12/22

Užsienio gerųjų praktikų apžvalga

2024/01/19

Preliminarūs sprendimų pasiūlymai

2024/02/08

Apskritojo stalo diskusija

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Aurelija Požytė Grinė
Aurelija Požytė Grinė
2023/24
Paulius Bagdonas
Paulius Bagdonas

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė