Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras

Kibernetinio saugumo bendruomenės kūrimas: Cyber Campus koncepcija

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Nacionalinėje kibernetinio saugumo plėtros programoje (2023–2030 m.) įvardijama, kad Lietuvoje dėl pasikeitusių kibernetinių grėsmių pobūdžio ir augančio jų masto silpsta šalies kibernetinis atsparumas. Šį procesą iš dalies lemia viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo stoka. 

Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus kelrodyje (2023) nurodoma, kad kibernetinio saugumo ekosistema Lietuvoje yra fragmentuota ir stokoja aiškios jungiamosios grandies. Lyderystės ir bendradarbiavimo trūkumas kelia rimtą iššūkį efektyviam kibernetinio atsparumo stiprinimui šalyje. Dabartiniame geopolitiniame kontekste, atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes, būtina sukurti platformą, kuri galėtų apjungti esamas kibernetinio saugumo iniciatyvas, dalyvius iš įvairių sričių ir sektorių siekiant bendro tikslo – stiprinti Lietuvos kibernetinį atsparumą.  

Nacionalinis koordinavimo centras (NKC) išskiriamas kaip institucija, kuriai pavesta užtikrinti aktyvios kibernetinio saugumo bendruomenės formavimą. Atsižvelgiant į Prancūzijos, Švedijos ir Izraelio pavydžius siekiama sukurti Cyber Campus platformą, kuri suburtų akademijos, viešojo ir privataus sektorių atstovus taip sukuriant pridėtinę vertę tiek bendruomenės nariams, tiek ir plačiajai visuomenei kibernetinio saugumo srityje. 

Tikslas

Projekto tikslas – sukurti kibernetinio saugumo pilotinio projekto Cyber Campus koncepciją ir jos įgyvendinimo planą. Cyber Campus bus lygiateisiškumo pagrindais organizuota, kibernetinio saugumo ekosistemai skirta platforma, kuria siekiama suburti aktyvią kibernetinio saugumo bendruomenę, sudarytą iš verslo, viešojo sektoriaus ir mokslo atstovų.

Projekto eiga

2024/03/29

Struktūruoti interviu su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis

2024/04/12

Kibernetinio saugumo ekosistemos problematikos apžvalga

2024/04/30

Gerųjų praktikų apžvalga (Prancūzijos, Švedijos, Izraelio pavyzdžiai)

2024/05/05

Cyber Campus vertės pasiūlymas

2024/05/16

Vertės pasiūlymo pristatymas – viešoji konsultacija

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Dominykas Kugelevičius
Dominykas Kugelevičius
2023/24
Rasa Mončiunskaitė
Rasa Mončiunskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė