Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Susisiekimo ministerija

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Tiek Europoje, tiek visame pasaulyje transporto sektoriuje vyksta neišvengiamos ir svarbios permainos. Didėjant spūstims keliuose, augant energijos sunaudojimui ir taršai, atsiranda vis daugiau opių aplinkos bei socialinių problemų. Sektoriui tenka reaguoti į neatidėliotiną būtinybę rasti būdus, kaip šias problemas spręsti.

Intelektinės transporto sistemos (toliau ITS) gali svariai prisidėti kuriant tvaresnę, saugesnę ir efektyvesnę transporto sektoriaus ateitį. ITS – informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis grindžiamos sistemos ir pažangios priemonės, kuriomis siekiama teikti inovacines paslaugas įvairių rūšių transportui (geležinkelių, kelių, jūrų, oro ir vidaus vandenų) ir sąsajoms tarp šių transporto rūšių užtikrinti. ITS sprendimai ypač aktualūs eismo efektyvumo, saugos bei kelionių planavimo valdyme. Būtent dėl šių priežasčių ITS tapo daugelio politinių ir teisėkūros iniciatyvų Europoje akcentu.

ITS proveržio skatinimas yra glaudžiai susijęs su Europos Komisijos prioritetais. 2023 m., peržiūrėjusi 2010 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (toliau Direktyva), ES Taryba patvirtino naują sistemą ITS diegimui užtikrinti. Ši direktyva paspartins skaitmeninę pertvarką ir išmanesnį judumą ES. ITS diegimas taip pat būtinas siekiant Europos Žaliojo kurso bei Vizijos 0 (iki 2050 m. žūčių skaičių keliuose sumažinti iki nulio) tikslų.

2022–2030 metų Susisiekimo plėtros programoje pabrėžiama, kad ITS padeda sumažinti žmogiškojo faktoriaus klaidas, o šios yra didžiausias transporto nelaimingų atsitikimų šaltinis. Direktyvoje patvirtinama, jog geresnis ir efektyvesnis eismo valdymas taip pat sumažina poveikį klimatui – kelių transportas vis dar lemia didžiąją transporto sektoriaus išmetamųjų teršalų dalį. Be to, ITS yra vienas iš pagrindinių veiksnių kuriant susietojo ir automatizuoto judumo sistemą visiems bei plėtojant socialines inovacijas taip skatinant naujų dalyvių ir naujų vertės kūrimo formų, pavyzdžiui, bendradarbiaujamosios ekonomikos, atsiradimą. ITS plėtros užtikrinimas yra svarbus žingsnis siekiant išmanesnio, saugesnio ir veiksmingesnio judumo Lietuvoje ir visoje Europoje.

Tikslas

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Projekto eiga

2024/04/19

ITS situacijos Lietuvoje analizė

2024/04/19

Komunikacinis dokumentas su bendrąja ITS informacija

2024/05/29

Gerųjų ITS užsienio praktikų analizė

2024/06/17

ITS informacijos pateikimas Susiekimo ministerijos internetiniame puslapyje

2024/07/15

ITS ekosistemos ir atsakomybių pasiskirstymo siūlymas

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Eglė Mordasaitė
Eglė Mordasaitė
2023/24
Rugilė Dunauskaitė
Rugilė Dunauskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė