Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Kultūros ministerija

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Valstybės ateities vizijoje „Lietuva 2050“ pabrėžiama, kad kultūra yra šalies tapatybės pagrindas. Kultūros politikos strategijoje teigiama, kad be kultūros neįmanoma šiuolaikiška politinės demokratijos raida, ekonominis augimas, visuomenės gebėjimas kritiškai mąstyti, socialinė darna ir visavertis kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimas. Akivaizdu, kad kultūros klestėjimas yra nacionalinis prioritetas. Tam būtinas aktyvus ne tik visų kultūros lauko dalyvių, bet ir visuomenės įsitraukimas.

Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, kultūros finansavimas vis dar stipriai priklauso nuo viešųjų finansų. Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių statistiką, Lietuva lyderiauja pagal kultūros finansavimui skiriamą nacionalinio biudžeto dalį. Tačiau nepaisant sąlyginio šios dalies augimo, valstybės dotacijos negali iki galo patenkinti esamo finansavimo poreikio. Tai liudija ir Kultūros tarybai pateiktų paraiškų statistika ir atskirų kultūros sričių situacija. Šiame kontekste išryškėja privataus kapitalo svarba kultūros finansavime. 

Pasak Lietuvos kultūros politikos strategijos, valstybė turėtų sutelkti įvairius resursus ir pašalinti reglamentavimo kliūtis privačių rėmėjų indėliui, taip pat, siekti mažinti administracinę naštą paramos teikėjams. Dokumente siūloma svarstyti papildomų, palankių rėmėjams, mokestinių paskatų taikymo formas. Didesnis fizinių asmenų įsitraukimas į kultūros ir kūrybinių industrijų finansavimą yra perspektyvi alternatyva, galinti prisidėti prie finansinio kultūros sektoriaus tvarumo. 

Tikslas

Projekto tikslas išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Projekto eiga

2023/11/15

Parengta esamos situacijos analizė

2023/12/15

Parengta užsienio šalių gerųjų praktikų analizė

2024/01/12

Interviu LRT KLASIKA radijo laidoje „Ryto allegro“

2024/01/17

Projekto pristatymas politinei grupei LR Kultūros ministerijoje

2024/01/19

Projektas pristatytas LR Prezidento kanceliarijos švietimo, mokslo ir kultūros grupei

2024/02/29

Apskritojo stalo ekspertinė diskusija su viešojo, privataus ir NVO sektoriaus atstovais

2024/02/29

Tema pristatyta Mecenavimo tarybos posėdyje

2024/03/01

Pateiktos rekomendacinės gairės projekto tęstinumui

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Giedrė Pociūtė
Giedrė Pociūtė
2023/24
Ieva Mikutavičiūtė
Ieva Mikutavičiūtė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė