Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Europos Komisijos duomenimis, 2022 m. įtampa Lietuvos darbo rinkoje, matuojama kaip laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykis, buvo didžiausia per paskutinius 15 metų. 2024 m. kovo mėnesį Lietuvoje buvo registruota 165,7 tūkst. bedarbių, tačiau kas antra šalies įmonė susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu. Darbdavių teigimu, tai yra vienas iš pagrindinių Lietuvos įmonių augimą stabdančių faktorių.  

Darbo jėgos įgūdžių neatitikimo (ang. skills mismatch) problema sprendžiama teikiant paramą bedarbių mokymuisi. Užimtumo tarnybos duomenimis, 2023 m. paramos mokymuisi priemonėms įgyvendinti buvo skirta 36,6 mln. eurų, 2024 m. planuojama skirti 64,2 mln. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jaučia poreikį rasti būdus, kaip efektyviau panaudoti šias lėšas, užtikrinti, kad  bedarbių mokymas geriau atlieptų pagrindinį šios priemonės tikslą – padėti bedarbiams sėkmingai ir tvariai integruotis į darbo rinką.  

Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, profesinio bedarbių mokymo formos, į kurias įtraukiami darbdaviai (trišalės sutartys ir mokymas pameistrystės būdu) rodo vienus geriausių integracijos į darbo rinką rodiklių, tačiau tik kas penkta įmonė bendradarbiauja su profesinio mokymo įstaigomis. Per 2023 m. parama mokymuisi pasinaudojo ir mokymus baigė iš viso 23 232  asmenys, tačiau pameistrystės būdu per šį laikotarpį Lietuvoje kvalifikaciją įgijo tik 144 bedarbiai. Europos Taryba yra iškėlusi tikslą, kad iki 2025 m. 60 proc. profesinio mokymo įstaigų absolventų mokymosi metu naudotųsi mokymosi darbo vietoje galimybėmis. Aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijų ir kompetencijų skatinimo priemonė taip pat rodo aukštus integracijos į darbo rinką rodiklius, tačiau didžiąja dalimi tokių mokymų gali naudotis tik asmenys, jau turintys kvalifikaciją. 

 Vokietija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada ir kitos užsienio valstybės, reaguodamos į darbo jėgos trūkumą, ėmėsi kurti naujas pameistrystės organizavimo ir finansavimo schemas. Norvegijoje užimtumo tarnyba imasi proaktyvaus vaidmens ir užsiima jaunimo bedarbystės prevencija bei ankstyva intervencija. Ten užimtumo tarnybos bendradarbiauja su mokyklomis bei NVO ir užsiima atvejų vadyba su iš švietimo sistemos iškritusiais ar rizikoje esančiais jaunuoliais.  Austrijoje ir Prancūzijoje taikomi inovatyvūs būdai sugrąžinti bedarbius į darbo rinką, užtikrinant jiems darbo vietą (esant poreikiui įkuriama darbo vieta atliepiant vietinės bendruomenės poreikius).  

Šio projekto metu dalyvės ieškos Lietuvos kontekstui tinkamiausių būdų sumažinti atskirtį tarp bedarbių galimybių ir darbo rinkos poreikių, bei paskatinti darbdavius aktyviau įsitraukti į  bedarbių mokymo ir perkvalifikavimo procesus.  

Tikslas

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Projekto eiga

2024/04/12

Esamos situacijos analizė

2024/04/25

Gerųjų užsienio ir Lietuvos praktikų analizė

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Agnė Pakšytė
Agnė Pakšytė
2023/24
Gintarė Petrauskaitė
Gintarė Petrauskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė