Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Work in Lithuania

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Lietuva turi ambicijų plėtoti šalies ekonomiką vystant pažangios gamybos ir aukštos pridėtinės vertės paslaugų sektorius. Efektyvesnei aukštųjų technologijų plėtrai reikia daugiau aukštos kvalifikacijos talentų iš užsienio.

Užimtumo tarnybos duomenimis, vienas svarbiausių verslo plėtros iššūkių pastaruosius keletą metų Lietuvos įmonėms buvo darbuotojų trūkumas. Pagal asociacijos „Unicorns Lithuania“ prognozę, iki 2025 m. vietiniame skaitmeninių paslaugų sektoriuje turėtų įsidarbinti daugiau nei 7 000 naujų darbuotojų, ypač su informacinių ir ryšių technologijomis susijusiose pareigose.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindama pažangos priemonę „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“, planuoja sudaryti sąlygas sistemiškai pritraukti, integruoti ir išlaikyti kvalifikuotus užsieniečius darbuotojus, kurių trūksta aukštos pridėtinės vertės sektoriuose.

Tarptautinių talentų pritraukimas yra itin konkurencinga sritis. Tai puikiai apibendrina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaita „Aukštos kvalifikacijos darbo jėgos migracijos valdymas: migracijos politikos ir iššūkių EBPO šalyse lyginamoji analizė“: „Nors aukštos kvalifikacijos migrantus, nepriklausomai nuo įvairių kliūčių, gali pritraukti šalys, kuriose vartojamos populiarios kalbos ir mokami dideli atlyginimai, šalis su vidutiniu darbo užmokesčiu ir unikalia kalba turės padaryti daugiau nei tik sumažinti administracinius barjerus.“

Taigi, siekiant į Lietuvą pritraukti užsienio talentus, svarbu išsiaiškinti, kas padėtų sumažinti kliūtis migracijos procesuose. Norint tai įgyvendinti, tikslinga rinkti ir sisteminti duomenis apie sėkmingus talentingų darbuotojų persikėlimo atvejus.

Tikslas

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Projekto eiga

2024/04/05

Migracijos situacijos Lietuvoje analizė

2024/04/25

Tyrimo metodologijos suformavimas

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Barbora Sharrock
Barbora Sharrock

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė