Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Teisingumo ministerija

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Pastaraisiais dešimtmečiais nebetinkamus gaminius buvo dažniau linkstama ne taisyti, o keisti kitais, vartotojai nepakankamai skatinti remontuoti turimas prekes pasibaigus jų teisinės garantijos laikui. Eurobarometro duomenimis prekės, kurias dar galima pataisyti, yra dažnai išmetamos ir dėl to ES kasmet susidaro 35 mln. tonų atliekų, sunaudojama 30 mln. tonų išteklių ir į aplinką išmetama 261 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Be to, apskaičiuota, kad sugedusius daiktus keisdami naujais, ES vartotojai patiria beveik 12 mlrd. Eur. nuostolių per metus, kuriuos galėtų sutaupyti nusprendę taisyti daiktus. 

Atsižvelgiant į šias problemas, 2023 kovo 22 d. Europos Komisija priėmė naują direktyvos pasiūlymą dėl bendrų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių remontas, kitaip dar žinoma kaip Teisės taisyti direktyva. Ja šalinamos kliūtys, atgrasančios vartotojus nuo remonto dėl nepatogumų, skaidrumo stokos ar sudėtingų galimybių naudotis taisymo paslaugomis. Todėl direktyva skatinamas remontas kaip tvaresnis vartojimo pasirinkimas, kuris padeda siekti Europos žaliojo kurso ir aplinkos apsaugos tikslų. Taip pat apskaičiuota, kad Teisės Taisyti” iniciatyva ES ekonomikai užtikrins 4,8 mlrd. EUR augimą ir investicijas. Šis pasiūlymas yra dalis platesnio Europos Komisijos tikslo iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Tai įmanoma tik jeigu vartotojai ir įmonės keis savo vartojimo ir gaminimo įpročius į tvaresnius. 

Daiktų taisymo ir pakartotinio daiktų panaudojimo situacija Lietuvoje yra mažai tyrinėta. Norint sėkmingai perkelti ES direktyvą į Lietuvos nacionalinę teisę, svarbu užpildyti šią spragą. Šiame projekte siekiama detaliai išnagrinėti Lietuvos daiktų taisymo ir pakartotinio panaudojimo ekosistemą.  

Tikslas

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Projekto eiga

2023/10/30

Esamos situacijos analizė

2024/01/09

Gerųjų praktikų apžvalga

2024/01/17

Lietuvos taisymo sektoriaus SSGG analizė

2024/03/04

Rekomendacijos taisymo skatinimui kompensaciniais kuponais

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Gintarė Petrauskaitė
Gintarė Petrauskaitė
2023/24
Rūta Kukulskytė
Rūta Kukulskytė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė