Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Teisingumo ministerija

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Pastaraisiais dešimtmečiais nebetinkamus gaminius buvo dažniau linkstama ne taisyti, o keisti kitais, vartotojai nepakankamai skatinti remontuoti turimas prekes pasibaigus jų teisinės garantijos laikui. Eurobarometro duomenimis prekės, kurias dar galima pataisyti, yra dažnai išmetamos ir dėl to ES kasmet susidaro 35 mln. tonų atliekų, sunaudojama 30 mln. tonų išteklių ir į aplinką išmetama 261 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Be to, apskaičiuota, kad sugedusius daiktus keisdami naujais, ES vartotojai patiria beveik 12 mlrd. Eur. nuostolių per metus, kuriuos galėtų sutaupyti nusprendę taisyti daiktus. 

Atsižvelgiant į šias problemas, 2023 kovo 22 d. Europos Komisija priėmė naują direktyvos pasiūlymą dėl bendrų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių remontas, kitaip dar žinoma kaip Teisės taisyti direktyva. Ja šalinamos kliūtys, atgrasančios vartotojus nuo remonto dėl nepatogumų, skaidrumo stokos ar sudėtingų galimybių naudotis taisymo paslaugomis. Todėl direktyva skatinamas remontas kaip tvaresnis vartojimo pasirinkimas, kuris padeda siekti Europos žaliojo kurso ir aplinkos apsaugos tikslų. Taip pat apskaičiuota, kad Teisės Taisyti” iniciatyva ES ekonomikai užtikrins 4,8 mlrd. EUR augimą ir investicijas. Šis pasiūlymas yra dalis platesnio Europos Komisijos tikslo iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Tai įmanoma tik jeigu vartotojai ir įmonės keis savo vartojimo ir gaminimo įpročius į tvaresnius. 

Daiktų taisymo ir pakartotinio daiktų panaudojimo situacija Lietuvoje yra mažai tyrinėta. Norint sėkmingai perkelti ES direktyvą į Lietuvos nacionalinę teisę, svarbu užpildyti šią spragą. Šiame projekte siekiama detaliai išnagrinėti Lietuvos daiktų taisymo ir pakartotinio panaudojimo ekosistemą.  

Tikslas

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Projekto eiga

2023/10/30

Esamos situacijos analizė

2024/01/09

Gerųjų praktikų apžvalga

2024/01/17

Lietuvos taisymo sektoriaus SSGG analizė

2024/03/04

Rekomendacijos taisymo skatinimui kompensaciniais kuponais

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Gintarė Petrauskaitė
Gintarė Petrauskaitė
2023/24
Rūta Kukulskytė
Rūta Kukulskytė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė