Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Aplinkos ministerija

Visuomenės dalyvavimas kuriant viešąsias erdves: gido pritaikymas ir savivaldybių edukacija

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

2019 m. Vilniuje prasidėjęs Antakalnio bendruomenės ir savivaldybės konfliktas dėl Sapiegų parko projekto iliustravo, kad viešųjų erdvių projektų viešinimui taikomas teisinis reglamentavimas nesukuria tinkamų sąlygų nuosekliam savivaldos ir suinteresuotos visuomenės dialogui. Po dvejus metus trukusių derybų apie 300 tūkst. kainavęs projektas buvo sustabdytas, o konkursas paskelbtas iš naujo.

Pirmosios projekto „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“ rotacijos metu (2021/09 – 2022/03) atlikta išsami visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių projektuose esamos situacijos ir užsienio gerųjų praktikų analizė atskleidė, kad Lietuvoje 58 iš 60 savivaldybių mato naudą visuomenės dalyvavime, tačiau 50 % jų teigia, kad savivaldybių darbuotojams trūksta žinių, kaip įtraukti visuomenę į viešųjų erdvių projektus kokybiškai. Todėl, projekto metu buvo sukurtas praktinis gidas savivaldybėms nurodantis, kaip metodiškai įtraukti visuomenę į viešųjų erdvių projektus, kurių užsakovas yra savivaldybė.

Vis dėlto, 2021 m. spalio mėn. projekto vadovių atlikta visų Lietuvos savivaldybių apklausa rodo, kad gerinti visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių kokybę savivaldybėms labiausiai padėtų darbuotojų apmokymas (83 %), metodinis gidas (60 %) ir kitų savivaldybių patirtis (50 %). Taigi, atsižvelgiant į šį poreikį, buvo nuspręsta tęsti projektą ir, bendradarbiaujant su susidomėjusiomis savivaldybėmis, taikyti gidą praktiškai, organizuoti mokymus savivaldybių darbuotojams bei skatinti savivaldybes tarpusavyje dalintis gerosiomis visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių projektus praktikomis.

Tikslas

Bendradarbiaujant su įvairiomis Lietuvos savivaldybėmis taikyti gidą „Miesto ir visuomenės dialogas“ praktikoje įtraukiant visuomenę į viešųjų erdvių projektus, organizuoti mokymus savivaldybėms apie gido metodiką, dalintis gerosiomis visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių projektuose praktikomis bei didinti viešosios erdvės svarbą Statybų įstatymo kontekste.

Projekto eiga

2022/05/12

Nuotoliniame renginyje „Dalyvavimo kultūros stiprinimas: pasitarimas“ kartu su visuomenės įtraukimo procesų palaikytojais aptarta dalyvavimo kultūros viešųjų erdvių formavime esama situacija ir galimybės

2022/05/17

Baigti gido „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“ bandymai praktikoje. Metodika pritaikyta 5-iuose viešųjų erdvių projektuose: 1-ame Klaipėdoje ir 4-iuose Vilniuje

2022/06/15

Baigtas mokymų turas po savivaldybes. Gido „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“ taikymo mokymai pravesti Lazdijų rajono, Tauragės rajono ir Trakų rajono savivaldybėse

2022/06/28

Atlikta savivaldybių apklausa apie atskirųjų viešųjų želdynų projektų valdymą. Tyrime dalyvavo 41 iš 60-ties Lietuvos savivaldybių

2022/06/29

Sukurti du informaciniai vienlapiai visuomenei, kurie paaiškina kaip ir kada gyventojams įsitraukti į viešųjų erdvių (želdynų) formavimą

2022/08/22

Remiantis praktinių metodikos bandymų rezultatais įvairiose savivaldybėse, atnaujintas visuomenės įtraukimo gidas „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“

Projekto failai

Rezultatas

Praktinis gidas savivaldybėms „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“

Dalyviai

2021/22
Giedrė Puzinauskienė
Giedrė Puzinauskienė
2021/22
Beatričė Umbrasaitė
Beatričė Umbrasaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė